Fanget opp av
Stikkord: Markedsføring

Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Det har de siste fire årene pågått en intens kamp i Brüssel om hvor grensene skal gå for vern av retten til privatliv på nett. Nå har omsider medlemslandene i Rådet for den europeiske union blitt enige om hvordan de mener EUs forordning om kommunikasjonsvern (ePrivacy-forordningen) skal se ut. Neste punkt på programmet er forhandlinger med Parlamentet og Kommisjonen, som siden 2017 har hatt sine versjoner av forordningen liggende i skuffen. Forordningen omhandler flere svært sentrale spørsmål, blant annet hvordan…

Les mer Les mer

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Det britiske konkurranse- og forbrukertilsynet CMA har kommet til enighet med Facebook Ireland Ltd om at selskapet skal gjøre en rekke tiltak for å forhindre skjult reklame på Instagram. Disse tiltakene vil sannsynligvis også bli gjort gjeldende for influensere og annonsører i Norge i løpet av kort tid. Merking av reklame på Instagram har vært et hett tema de siste årene etter hvert som antallet influensere har vokst. Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 det første forbudsvedtaket mot skjult reklame i…

Les mer Les mer

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget vedtok 24. april å gi Forbrukertilsynet enda sterkere virkemidler for å kunne stoppe brudd på markedsføringsloven. Her får du de tre viktigste endringene. (1) Stenge nettsider og apper Den største nyheten er at Oslo byfogdembete etter begjæring fra Forbrukertilsynet kan pålegge å fjerne eller stenge næringsdrivendes nettsider (se ny § 43). Dette er en helt ny rettslig konstruksjon i markedsføringsretten. Retten kan da pålegge internettleverandører (eller andre tredjeparter) å: fjerne digitalt innhold eller fjerne tilgang til nettsider eller apper…

Les mer Les mer

Villedende “korona-markedsføring”

Villedende “korona-markedsføring”

Forbrukermyndighetene i flere europeiske land har slått ned på såkalt «korona-markedsføring», dvs. markedsføring av produkter og preparater som angivelig skal beskytte folk mot koronavirus. Slik markedsføring er villedende etter markedsføringsloven § 7 dersom selskapet ikke kan dokumentere påstandene med vitenskapelig dokumentasjon, jf. § 3 andre ledd. Det følger videre av § 3 andre ledd at dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer, dvs. at dokumentasjon må foreligge før markedsføringen finner sted. For at en eventuell dokumentasjon skal ha…

Les mer Les mer

Prismarkedsføring og prisrobot

Prismarkedsføring og prisrobot

En klassisk og stadig aktuell disiplin i markedsføringsretten er prismarkedsføring. Markedsrådet kom før jul med et vedtak mot Power (MR-2019-832), som illustrerer mange av de viktigste kravene til prismarkedsføring, herunder markedsføring av prisrobot. Saken gjaldt uriktig/villedende informasjon om varighet av tilbud, mulighet til å oppnå besparelser, salg og førpriser, billigstpåstand, samt virkemåten til Powers prisrobot. Det foreligger omfattende forvaltningspraksis fra Markedsrådet om prismarkedsføring, og sist ut er altså Power-vedtaket fra november 2019 (MR-2019-832). Hovedbestemmelsen er markedsføringsloven § 7 (1) d)…

Les mer Les mer

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

EU har de siste årene vedtatt flere nye direktiver og forordninger for å modernisere forbrukerretten og markedsføringsretten og tilpasse denne til den digitale utviklingen. Vi kommer på denne bloggen blant annet til å rette fokus mot hvilke endringer i norsk rett de nye EU-reglene vil føre med seg. Vi starter med en rask oversikt, og så vil vi med jevne mellomrom publisere nye artikler der vi går nærmere inn i detaljene. Ny forordning om håndheving av forbrukervernlovgivning Denne forordningen oppgraderer…

Les mer Les mer

Ny veiledning – bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring («targeted advertising»)

Ny veiledning – bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring («targeted advertising»)

Mange sosiale medier og mobilapper tilbys gratis fordi aktørene tjener penger på forbrukernes personopplysninger. Mange aktører bruker disse personopplysningene til målrettet markedsføring («targeted advertising»). Både personopplysningsloven og markedsføringsloven setter grenser for målrettet markedsføring. Datatilsynet og Forbrukertilsynet går nærmere inn på dette temaet og andre spørsmål knyttet til digitale tjenesters bruk av forbrukeres personopplysninger i en ny veiledning som ble lansert 12. februar 2020. Veiledningen tar utgangspunkt i fire stadier – fra markedsføring til avslutning av kundeforhold: I denne artikkelen vil…

Les mer Les mer