Fanget opp av
Stikkord: ID-svindel

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Er det riktig at en person som er utsatt for ID-svindel må betale erstatning når svindleren tar opp lån i personens navn? Ja, sa tingretten og lagmannsretten. Nei, sa Høyesterett. Høyesterett kom denne uken med en viktig og prinsipiell dom som plasserte ansvaret hos banken (HR-2020-2021 – Easybank). Kort om faktum En mann ble utsatt for ID-svindel. Svindlerne stjal også BankID-kodebrikken, og brukte denne til å ta opp totalt 1,5 millioner kroner i lån i forskjellige banker i mannens navn….

Les mer Les mer