Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Etter intense forhandlinger ble EU-parlamentet og Rådet 22. juni enige om et nytt direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker. Mange tvilte på at dette ville bli noe av da Kommisjonen foreslo direktivet i 2018, men nå er det altså en realitet. Lovgivere rundt om i Europa får litt over to år på seg til å få på plass regler om gruppesøksmål som tilfredsstiller kravene i direktivet. Hovedprinsippet i direktivet er at organisasjoner eller offentlige organer som verner forbrukernes interesser skal kunne…

Les mer Les mer

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

I april kom det to dommer på markedsføringsrettens område som er verdt å nevne: En dom fra lagmannsretten om tolkningen av svartelisten i markedsføringsloven, og en dom fra EU-domstolen om markedsføring av flybilletter.   Euroteam-dommen Lagmannsrettens dom i Euroteam-saken (LB-2018-28626) falt 28. april 2020. Dommen gjelder salg av svartebørsbilletter til London-OL i 2012, og setter punktum i en lang rettsprosess. Selskapet solgte OL-billetter til en verdi av ca. 35 millioner kroner uten tillatelse fra arrangøren, noe som var i strid med…

Les mer Les mer

Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

EU ønsker som kjent å legge til rette for enklere handel over landegrensene, og i denne forbindelse vedtok unionen i 2018 en forordning om forbud mot geoblokkering. Formålet med denne er å forhindre at forbrukere eller næringsdrivende i et EU/EØS-land nektes å inngå avtaler eller opplever uberettiget forskjellsbehandling når de ønsker å kjøpe varer og tjenester i et annet medlemsland. Geoblokkering kan foregå på litt forskjellige måter, men går i hovedsak ut på å blokkere eller begrense kunders tilgang til…

Les mer Les mer

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget vedtok 24. april å gi Forbrukertilsynet enda sterkere virkemidler for å kunne stoppe brudd på markedsføringsloven. Her får du de tre viktigste endringene. (1) Stenge nettsider og apper Den største nyheten er at Oslo byfogdembete etter begjæring fra Forbrukertilsynet kan pålegge å fjerne eller stenge næringsdrivendes nettsider (se ny § 43). Dette er en helt ny rettslig konstruksjon i markedsføringsretten. Retten kan da pålegge internettleverandører (eller andre tredjeparter) å: fjerne digitalt innhold eller fjerne tilgang til nettsider eller apper…

Les mer Les mer

Villedende “korona-markedsføring”

Villedende “korona-markedsføring”

Forbrukermyndighetene i flere europeiske land har slått ned på såkalt «korona-markedsføring», dvs. markedsføring av produkter og preparater som angivelig skal beskytte folk mot koronavirus. Slik markedsføring er villedende etter markedsføringsloven § 7 dersom selskapet ikke kan dokumentere påstandene med vitenskapelig dokumentasjon, jf. § 3 andre ledd. Det følger videre av § 3 andre ledd at dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer, dvs. at dokumentasjon må foreligge før markedsføringen finner sted. For at en eventuell dokumentasjon skal ha…

Les mer Les mer

Prismarkedsføring og prisrobot

Prismarkedsføring og prisrobot

En klassisk og stadig aktuell disiplin i markedsføringsretten er prismarkedsføring. Markedsrådet kom før jul med et vedtak mot Power (MR-2019-832), som illustrerer mange av de viktigste kravene til prismarkedsføring, herunder markedsføring av prisrobot. Saken gjaldt uriktig/villedende informasjon om varighet av tilbud, mulighet til å oppnå besparelser, salg og førpriser, billigstpåstand, samt virkemåten til Powers prisrobot. Det foreligger omfattende forvaltningspraksis fra Markedsrådet om prismarkedsføring, og sist ut er altså Power-vedtaket fra november 2019 (MR-2019-832). Hovedbestemmelsen er markedsføringsloven § 7 (1) d)…

Les mer Les mer

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

EU har de siste årene vedtatt flere nye direktiver og forordninger for å modernisere forbrukerretten og markedsføringsretten og tilpasse denne til den digitale utviklingen. Vi kommer på denne bloggen blant annet til å rette fokus mot hvilke endringer i norsk rett de nye EU-reglene vil føre med seg. Vi starter med en rask oversikt, og så vil vi med jevne mellomrom publisere nye artikler der vi går nærmere inn i detaljene. Ny forordning om håndheving av forbrukervernlovgivning Denne forordningen oppgraderer…

Les mer Les mer

Ny veiledning – bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring («targeted advertising»)

Ny veiledning – bruk av personopplysninger til målrettet markedsføring («targeted advertising»)

Mange sosiale medier og mobilapper tilbys gratis fordi aktørene tjener penger på forbrukernes personopplysninger. Mange aktører bruker disse personopplysningene til målrettet markedsføring («targeted advertising»). Både personopplysningsloven og markedsføringsloven setter grenser for målrettet markedsføring. Datatilsynet og Forbrukertilsynet går nærmere inn på dette temaet og andre spørsmål knyttet til digitale tjenesters bruk av forbrukeres personopplysninger i en ny veiledning som ble lansert 12. februar 2020. Veiledningen tar utgangspunkt i fire stadier – fra markedsføring til avslutning av kundeforhold: I denne artikkelen vil…

Les mer Les mer