Om Markedsføringsrett.no

Om Markedsføringsrett.no

Dette er en blogg om markedsføringsrett og forbrukerrett, hvor vi blant annet tar for oss ny lovgivning, aktuelle saker fra EU, domstolene og Markedsrådet.

Vi håper bloggen kan være av interesse for både næringsdrivende, reklamebyråer, advokater, akademia, studenter og alle andre som har en viss befatning med markedsføring og markedsføringsrett.

Litt om oss:

Morten Grandal – seniorrådgiver i Barne- og familiedepartementets avdeling for forbrukerrett. Har tidligere jobbet 10 år som advokat hos Forbrukertilsynet og i Advokatfirmaet SANDS. Er en mye brukt foredragsholder, og har prosedert en rekke saker for Markedsrådet. Er også medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall» og kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar.

Frode Elton Haug – advokatfullmektig i Advokatfirmaet Legalis og tidligere juridisk direktør i Forbrukertilsynet. Er ekspert på forbrukerrett og markedsføringsrett, og har også hatt en sentral rolle i arbeidet med forbrukervern innen EU/EØS. Har skrevet boken “Markedsføringsrett i et nøtteskall” sammen med Morten, og lovkommentarer til markedsføringsloven for Karnov.