Fanget opp av
Forfatter: Morten Grandal

Morten Grandal – advokat i Advokatfirma Grandal Haug AS, med spesialkompetanse i markedsføringsrett. Har tidligere jobbet 10 år som advokat hos Forbrukertilsynet og i Advokatfirmaet SANDS. Jeg holder ofte foredrag, og har prosedert en rekke saker for Markedsrådet. Jeg er også medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall» og kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar.
Moderniseringsdirektivet – Inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr

Moderniseringsdirektivet – Inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr

Nye EU-regler gjør at næringsdrivende risikerer inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Som vi tidligere har omtalt på bloggen, vedtok EU i 2019 Moderniseringsdirektivet. Her er det en rekke viktige regler som vil bli tatt inn i markedsføringsloven og angrerettloven. Departementet har sendt forslaget på høring i et 100-siders høringsnotat, med høringsfrist 17. februar 2021. Det er ventet at reglene vil bli tatt inn i markedsføringsloven og angrerettloven i løpet av 2021. I…

Les mer Les mer

Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Hvilke krav stiller markedsføringsloven til «salgsmarkedsføring»? En oversikt over dette finner du i den oppdaterte veiledningen om prismarkedsføring som Forbrukertilsynet lanserte nå i oktober. I tillegg har EU vedtatt nye krav til hva som er «reell førpris». Disse reglene vil bli tatt inn i norsk rett i løpet av 2021. I mange bransjer regnes «salg» og «nedsatte priser» som svært effektiv markedsføring i jakten på kundene. Men vi får stadig spørsmål fra næringsdrivende som lurer på hvilke regler som gjelder…

Les mer Les mer

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Er det riktig at en person som er utsatt for ID-svindel må betale erstatning når svindleren tar opp lån i personens navn? Ja, sa tingretten og lagmannsretten. Nei, sa Høyesterett. Høyesterett kom denne uken med en viktig og prinsipiell dom som plasserte ansvaret hos banken (HR-2020-2021 – Easybank). Kort om faktum En mann ble utsatt for ID-svindel. Svindlerne stjal også BankID-kodebrikken, og brukte denne til å ta opp totalt 1,5 millioner kroner i lån i forskjellige banker i mannens navn….

Les mer Les mer

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Er det lov å kjøpe opp konkurrentens firmanavn som søkeord på Google? Eller er det i strid med markedsføringsloven § 25 om «god forretningsskikk»? Vi gir her en oppsummering mens vi venter på en avklaring fra Borgarting lagmannsrett. Vi har i tidligere artikler sett på hva som ligger i den rettslige standarden «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen lyder: «I næringsvirksomhet​ må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.» Bestemmelsen regnes som generalklausulen i markedsføringsloven hva…

Les mer Les mer

«God forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 – fra romerrett til DNB

«God forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 – fra romerrett til DNB

I en uttalelse som ble publisert denne uken fant Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU-2020-5) at DNB brøt generalklausulen om «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 med lanseringen av «#huninvesterer-kampanjen». Vi har omtalt saken i en egen artikkel. Men hva ligger i vilkåret om «god forretningsskikk» i mfl. § 25? I denne artikkelen vil vi forsøke å belyse litt nærmere innholdet i «god forretningsskikk» i § 25 og hvordan domstolene og Konkurranseutvalget har tolket det. Nærmere om innholdet i generalklausulen «god forrretningsskikk» i…

Les mer Les mer

DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

I en uttalelse som ble publisert denne uken fant Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU-2020-5) at DNB brøt generalklausulen om «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 ved lanseringen av «#huninvesterer-kampanjen». I denne artikkelen vil vi kort gå gjennom saken. Vi har også skrevet en egen artikkel som nærmere belyser hva som ligger i kravet til «god forretningsskikk». Kort om saken DNB hadde samarbeidet med SHE Community, som er en gründervirksomhet som jobber for å fremme likestilling i næringslivet. SHE Community har markedsført seg…

Les mer Les mer

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

I april kom det to dommer på markedsføringsrettens område som er verdt å nevne: En dom fra lagmannsretten om tolkningen av svartelisten i markedsføringsloven, og en dom fra EU-domstolen om markedsføring av flybilletter.   Euroteam-dommen Lagmannsrettens dom i Euroteam-saken (LB-2018-28626) falt 28. april 2020. Dommen gjelder salg av svartebørsbilletter til London-OL i 2012, og setter punktum i en lang rettsprosess. Selskapet solgte OL-billetter til en verdi av ca. 35 millioner kroner uten tillatelse fra arrangøren, noe som var i strid med…

Les mer Les mer

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget gir Forbrukertilsynet sterkere virkemidler

Stortinget vedtok 24. april å gi Forbrukertilsynet enda sterkere virkemidler for å kunne stoppe brudd på markedsføringsloven. Her får du de tre viktigste endringene. (1) Stenge nettsider og apper Den største nyheten er at Oslo byfogdembete etter begjæring fra Forbrukertilsynet kan pålegge å fjerne eller stenge næringsdrivendes nettsider (se ny § 43). Dette er en helt ny rettslig konstruksjon i markedsføringsretten. Retten kan da pålegge internettleverandører (eller andre tredjeparter) å: fjerne digitalt innhold eller fjerne tilgang til nettsider eller apper…

Les mer Les mer

Villedende “korona-markedsføring”

Villedende “korona-markedsføring”

Forbrukermyndighetene i flere europeiske land har slått ned på såkalt «korona-markedsføring», dvs. markedsføring av produkter og preparater som angivelig skal beskytte folk mot koronavirus. Slik markedsføring er villedende etter markedsføringsloven § 7 dersom selskapet ikke kan dokumentere påstandene med vitenskapelig dokumentasjon, jf. § 3 andre ledd. Det følger videre av § 3 andre ledd at dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer, dvs. at dokumentasjon må foreligge før markedsføringen finner sted. For at en eventuell dokumentasjon skal ha…

Les mer Les mer

Prismarkedsføring og prisrobot

Prismarkedsføring og prisrobot

En klassisk og stadig aktuell disiplin i markedsføringsretten er prismarkedsføring. Markedsrådet kom før jul med et vedtak mot Power (MR-2019-832), som illustrerer mange av de viktigste kravene til prismarkedsføring, herunder markedsføring av prisrobot. Saken gjaldt uriktig/villedende informasjon om varighet av tilbud, mulighet til å oppnå besparelser, salg og førpriser, billigstpåstand, samt virkemåten til Powers prisrobot. Det foreligger omfattende forvaltningspraksis fra Markedsrådet om prismarkedsføring, og sist ut er altså Power-vedtaket fra november 2019 (MR-2019-832). Hovedbestemmelsen er markedsføringsloven § 7 (1) d)…

Les mer Les mer