Fanget opp av
Forfatter: Frode Elton Haug

Frode Elton Haug - advokatfullmektig i Advokatfirma Grandal Haug og tidligere juridisk direktør i Forbrukertilsynet. Digital markedsføring, e-handel, utforming av standardvilkår i forbrukerkontrakter, holde foredrag og prosedere saker for Markedsrådet er noe av det jeg har jobbet mest med.
Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Det har de siste fire årene pågått en intens kamp i Brüssel om hvor grensene skal gå for vern av retten til privatliv på nett. Nå har omsider medlemslandene i Rådet for den europeiske union blitt enige om hvordan de mener EUs forordning om kommunikasjonsvern (ePrivacy-forordningen) skal se ut. Neste punkt på programmet er forhandlinger med Parlamentet og Kommisjonen, som siden 2017 har hatt sine versjoner av forordningen liggende i skuffen. Forordningen omhandler flere svært sentrale spørsmål, blant annet hvordan…

Les mer Les mer

Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

I 2019 ble direktivet som moderniserer markedsførings- og forbrukerretten i Europa vedtatt (direktiv (EU) 2019/2161). Direktivet skal gjennomføres i nasjonal rett innen november 2021, og lovarbeidet pågår nå for fullt. I denne artikkelen vil vi gi en kort oversikt over hvilke nye krav til online markedsføring og netthandel som følger av direktivet Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik…

Les mer Les mer

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Det britiske konkurranse- og forbrukertilsynet CMA har kommet til enighet med Facebook Ireland Ltd om at selskapet skal gjøre en rekke tiltak for å forhindre skjult reklame på Instagram. Disse tiltakene vil sannsynligvis også bli gjort gjeldende for influensere og annonsører i Norge i løpet av kort tid. Merking av reklame på Instagram har vært et hett tema de siste årene etter hvert som antallet influensere har vokst. Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 det første forbudsvedtaket mot skjult reklame i…

Les mer Les mer

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Etter intense forhandlinger ble EU-parlamentet og Rådet 22. juni enige om et nytt direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker. Mange tvilte på at dette ville bli noe av da Kommisjonen foreslo direktivet i 2018, men nå er det altså en realitet. Lovgivere rundt om i Europa får litt over to år på seg til å få på plass regler om gruppesøksmål som tilfredsstiller kravene i direktivet. Hovedprinsippet i direktivet er at organisasjoner eller offentlige organer som verner forbrukernes interesser skal kunne…

Les mer Les mer

Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

EU ønsker som kjent å legge til rette for enklere handel over landegrensene, og i denne forbindelse vedtok unionen i 2018 en forordning om forbud mot geoblokkering. Formålet med denne er å forhindre at forbrukere eller næringsdrivende i et EU/EØS-land nektes å inngå avtaler eller opplever uberettiget forskjellsbehandling når de ønsker å kjøpe varer og tjenester i et annet medlemsland. Geoblokkering kan foregå på litt forskjellige måter, men går i hovedsak ut på å blokkere eller begrense kunders tilgang til…

Les mer Les mer

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

EU har de siste årene vedtatt flere nye direktiver og forordninger for å modernisere forbrukerretten og markedsføringsretten og tilpasse denne til den digitale utviklingen. Vi kommer på denne bloggen blant annet til å rette fokus mot hvilke endringer i norsk rett de nye EU-reglene vil føre med seg. Vi starter med en rask oversikt, og så vil vi med jevne mellomrom publisere nye artikler der vi går nærmere inn i detaljene. Ny forordning om håndheving av forbrukervernlovgivning Denne forordningen oppgraderer…

Les mer Les mer