Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

I 2019 ble direktivet som moderniserer markedsførings- og forbrukerretten i Europa vedtatt (direktiv (EU) 2019/2161). Direktivet skal gjennomføres i nasjonal rett innen november 2021, og lovarbeidet pågår nå for fullt. I denne artikkelen vil vi gi en kort oversikt over hvilke nye krav til online markedsføring og netthandel som følger av direktivet

  • Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling

Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik de gjør. Å ta betalt for en høyere rangering uten å gi informasjon om dette, er en praksis som føyes til på den såkalte «svartelisten» til markedsføringsloven. Praksis som er i strid med «svartelisten» er alltid urimelig, og kan straffes med overtredelsesgebyr. Søkemotorer som Google, Bing etc. skal også gi samme type informasjon om grunnlag for rangering. Dette følger av forordning (EU) 2019/1150.

  • Krav til brukeromtaler

Næringsdrivende som gir forbrukere mulighet til å skrive brukeromtaler, må informere om hva den næringsdrivende gjør for å sikre at omtalene er ekte og kommer fra personer som faktisk har kjøpt den aktuelle varen eller tjenesten. I tillegg tas det inn på «svartelisten» at å bruke falske omtaler, «likes», stjernerangeringer eller lignende er en urimelig handelspraksis. Det samme gjelder dersom den næringsdrivende benytter ekte brukeromtaler på en villedende måte.

  • Nettbaserte markedsplasser må informere bedre

Online markedsplasser der forbrukere kan bestille varer og tjenester, må opplyse klart om selger er næringsdrivende eller forbruker. Informasjonen som gis kan være basert på opplysninger som er innhentet fra selger. Markedsplassene må også opplyse om at forbrukere ikke har de samme rettighetene når de handler fra en privatperson, og beskrive hvordan ansvaret for å oppfylle avtalen er regulert mellom markedsplassen og selgerne.

  • Informasjon om personlig tilpassede priser

Næringsdrivende må opplyse forbrukere om prissetting er basert på automatiserte beslutningsprosesser. Så i tilfeller hvor for eksempel kjøpshistorikken eller andre innsamlede data om en forbruker benyttes for å sette prisen på produktene som tilbys, vil de nye reglene sikre større åpenhet om dette.

Formålet med de fleste av de nevnte reglene er å unngå skjult reklame og andre teknikker som kan villede forbrukere ved handel på nett. Endringene skjerper også ansvaret for plattformer, søkemotorer og andre aktører som har en sentral rolle i markedsførings- og handelskjedene. Her jobbes det også med ytterligere lovforslag i EU for å regulere plattformenes ansvar. Les mer om dette her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Når det gjelder de nye kravene til online markedsføring og netthandel, er det nok særlig reguleringen av brukeromtaler som vil få betydning for mange næringsdrivende. Dette er noe som tilsynsmyndighetene i Europa har jobbet mye med de siste årene, og hvor det er grunn til å tro at det vil bli ført et aktivt tilsyn med de nye reglene når disse er på plass. Forbrukertilsynet laget en veiledning om brukeromtaler i 2016, som kan leses her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/brukeromtaler-i-markedsforing

Stengt for kommentarer.