Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Det britiske konkurranse- og forbrukertilsynet CMA har kommet til enighet med Facebook Ireland Ltd om at selskapet skal gjøre en rekke tiltak for å forhindre skjult reklame på Instagram. Disse tiltakene vil sannsynligvis også bli gjort gjeldende for influensere og annonsører i Norge i løpet av kort tid.

Merking av reklame på Instagram har vært et hett tema de siste årene etter hvert som antallet influensere har vokst. Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 det første forbudsvedtaket mot skjult reklame i sosiale medier her til lands. Problemet i den aktuelle saken var nettopp for dårlig merking av reklame på Instagram.

Vedtaket er publisert her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2020-307-39-sports-nutrition

Tilnærmingen til CMA har åpenbart vært å komme opp med tiltak som i større grad ansvarliggjør både influensere og Instagram. Plattformen skal nå:

  • be brukerne om å bekrefte om de har fått betalt eller mottatt andre økonomiske fordeler for å markedsføre et produkt eller en tjeneste
  • utvide verktøyet ‘betalt partnerskap’ til alle brukere og dermed gjøre det enkelt for influensere å vise tydelig merking øverst i et innlegg
  • bruke teknologi og algoritmer designet for å oppdage når influensere ikke har tydeliggjort at innlegget deres er en annonse, og rapportere dette til bedriftene som blir markedsført

Instagram har også forpliktet seg til å lage et verktøy som skal hjelpe næringsdrivende å overvåke hvordan produktene deres markedsføres. Fristen for å få på plass dette verktøyet, samt forbedringen av plattformens teknologi for å oppdage skjult reklame, er 30. juni 2021.

Hele oversikten over hvilke endringer Instagram har forpliktet seg til å gjøre er publisert på CMAs nettsider: https://www.gov.uk/cma-cases/social-media-endorsements

Det kan tenkes at de klare signalene fra EU-kommisjonen om at online plattformer må ta større ansvar for å forhindre brudd på blant annet forbrukervernlovgivning, har vært medvirkende til at Facebook/Instagram har forpliktet seg til å gjøre endringer. Kommisjonen er i gang med å hente innspill til en ny Digital Services Act, hvor plattformansvar er et av de viktigste punktene.

Vi kommer tilbake med omtale av denne prosessen i løpet av høsten: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Stengt for kommentarer.