Fanget opp av
Måned: oktober 2020

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Er det riktig at en person som er utsatt for ID-svindel må betale erstatning når svindleren tar opp lån i personens navn? Ja, sa tingretten og lagmannsretten. Nei, sa Høyesterett. Høyesterett kom denne uken med en viktig og prinsipiell dom som plasserte ansvaret hos banken (HR-2020-2021 – Easybank). Kort om faktum En mann ble utsatt for ID-svindel. Svindlerne stjal også BankID-kodebrikken, og brukte denne til å ta opp totalt 1,5 millioner kroner i lån i forskjellige banker i mannens navn….

Les mer Les mer

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Det britiske konkurranse- og forbrukertilsynet CMA har kommet til enighet med Facebook Ireland Ltd om at selskapet skal gjøre en rekke tiltak for å forhindre skjult reklame på Instagram. Disse tiltakene vil sannsynligvis også bli gjort gjeldende for influensere og annonsører i Norge i løpet av kort tid. Merking av reklame på Instagram har vært et hett tema de siste årene etter hvert som antallet influensere har vokst. Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 det første forbudsvedtaket mot skjult reklame i…

Les mer Les mer