Fanget opp av
Måned: september 2020

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Er det lov å kjøpe opp konkurrentens firmanavn som søkeord på Google? Eller er det i strid med markedsføringsloven § 25 om «god forretningsskikk»? Vi gir her en oppsummering mens vi venter på en avklaring fra Borgarting lagmannsrett. Vi har i tidligere artikler sett på hva som ligger i den rettslige standarden «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen lyder: «I næringsvirksomhet​ må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.» Bestemmelsen regnes som generalklausulen i markedsføringsloven hva…

Les mer Les mer