DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

I en uttalelse som ble publisert denne uken fant Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU-2020-5) at DNB brøt generalklausulen om «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 ved lanseringen av «#huninvesterer-kampanjen». I denne artikkelen vil vi kort gå gjennom saken. Vi har også skrevet en egen artikkel som nærmere belyser hva som ligger i kravet til «god forretningsskikk».

Kort om saken

DNB hadde samarbeidet med SHE Community, som er en gründervirksomhet som jobber for å fremme likestilling i næringslivet. SHE Community har markedsført seg under kjennetegnet «SHE Invests». Partene hadde samarbeidet om konferanser og andre aktiviteter, og de hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til «SHE Invests». DNB ønsket imidlertid ikke å gå videre med samarbeidsavtalen, men lanserte istedet sitt eget konsept: «#huninvesterer». Banken brukte konseptet i reklamefilmer, på nettsider og Facebook, og også som domenenavn. Lanseringen fikk stor oppmerksomhet.

SHE Community anførte at bankens kampanje var en ulovlig etterligning av kjennetegnet «SHE Invests» etter markedsføringsloven § 30, men fikk ikke medhold i det. Konkurranseutvalget fant ikke holdepunkter for at selve betegnelsen «SHE Invests» var benyttet og oppfattet som et særlig kjennetegn for selskapet. Konkurranseutvalget fant derfor at bruk av «#huninvesterer» som en lignende slagordpreget betegnelse anvendt for en kampanje rettet mot kvinner og investeringer, ikke var en etterlikning av kjennetegn etter § 30.

SHE Community anførte videre at bankens kampanje var i strid med «god forretningskikk» etter mfl. § 25, og fikk medhold i det.

Konkurranseutvalgets begrunnelse

Konkurranseutvalget pekte på at DNB i forlengelsen av samarbeidet med SHE Community, og kort tid etter en dialog om en mer omfattende avtale, hadde avslått videre samarbeid for dernest å lansere sitt eget, lignende konsept. I en slik situasjon tilkommer det, sa utvalget, en særlig lojalitetsplikt ved valg av slagord for konseptet, slik at ikke den tidligere samarbeidspartneren blir skadelidende. Utvalget fant at denne avstandsplikten ble ytterligere skjerpet ved at banken som en stor og veletablert bedrift raskt vil vinne oppmerksomheten i markedet, mens gründerbedriften ikke vil ha de samme muskler til å kunne fortsette sitt arbeid frem mot innarbeidelse av det i utgangspunktet deskriptive navnet.

Banken hadde også spurt om det var OK å lansere sin egen kampanje, men SHE Community sa nei.

Konkurranseutvalget fant videre at «SHE Invests» og «huninvesterer» har et sammenfallende meningsinnhold, og at det må ha vært tydelig for banken at SHE Community sin omsetningskrets kunne assosiere til «SHE Invests» da DNBs kampanje ble lansert. Utvalget uttalte i den sammenheng at det etter DNBs lansering av «huninvesterer», vil være meget vanskelig for SHE Community å skulle lykkes i arbeidet med å fortsette innarbeidelsen av SHE Invests.

Utvalget pekte også på at DNBs konsept i første rekke er en markedsføring av bankens tjenester, selv om kampanjen også har et ideelt tilsnitt. På denne bakgrunn konkluderte utvalget enstemmig med at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet og ved lanseringen av «#huninvesterer», var i strid med «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25. Se også vår artikkel om hva som ligger i kravet til «god forretningsskikk».

Stengt for kommentarer.