Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Etter intense forhandlinger ble EU-parlamentet og Rådet 22. juni enige om et nytt direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker. Mange tvilte på at dette ville bli noe av da Kommisjonen foreslo direktivet i 2018, men nå er det altså en realitet. Lovgivere rundt om i Europa får litt over to år på seg til å få på plass regler om gruppesøksmål som tilfredsstiller kravene i direktivet.

Hovedprinsippet i direktivet er at organisasjoner eller offentlige organer som verner forbrukernes interesser skal kunne anlegge søksmål mot næringsdrivende for å stanse ulovlig praksis og/eller kreve kompensasjon på vegne av en gruppe forbrukere.

I Norge har vi hatt regler om gruppesøksmål i tvisteloven siden 2008. Tidligere i år vant Forbrukerrådet fram med et krav om kompensasjon mot DNB på om lag 350 millioner kroner på vegne av en gruppe fondskunder.

Fra EU-kommisjonens side har man ønsket å legge til rette for rask og kostnadseffektiv behandling av gruppesøksmål. Om direktivet vil ha en slik effekt, er foreløpig noe uvisst. Justisdepartementet må nå i første omgang vurdere hvilke endringer det er aktuelt å gjøre i reglene om gruppesøksmål i tvistelovens kapittel 35.

Noen av hovedpunktene i direktivet:

  • «Godkjente institusjoner» (organisasjoner eller offentlige organer som representerer forbrukerinteresser) skal kunne anlegge sak for å få stanset brudd på forbrukervernlovgivning og kreve kompensasjon på vegne av grupper av forbrukere.
  • Det stilles visse krav for å få status som «godkjent institusjon». Disse må blant annet være uavhengige fra tredjeparter som har økonomiske interesser i utfallet av saken. I Norge vil organisasjoner som Forbrukerrådet, NAF og Huseiernes Landsforbund etter alt å dømme oppfylle kriteriene.
  • For å forhindre «amerikanske tilstander» har man holdt fast ved at tapende part som hovedregel skal betale motpartens sakskostnader. Saker som er åpenbart grunnløse skal også kunne avvises på et tidlig stadium.
  • Direktivet vil gjøre det mulig å anlegge saker for brudd på forbrukervernregler innen de fleste sektorer, blant annet finansielle tjenester, reise, energi, telekommunikasjon, miljø og helse, i tillegg til personvernlovgivning og generell forbrukerlovgivning.

Direktivteksten er tilgjengelig her: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/eu-consumers-obtain-access-to-collective-redress/

Stengt for kommentarer.