Fanget opp av
Måned: juni 2020

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Nytt EU-direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker

Etter intense forhandlinger ble EU-parlamentet og Rådet 22. juni enige om et nytt direktiv om gruppesøksmål i forbrukersaker. Mange tvilte på at dette ville bli noe av da Kommisjonen foreslo direktivet i 2018, men nå er det altså en realitet. Lovgivere rundt om i Europa får litt over to år på seg til å få på plass regler om gruppesøksmål som tilfredsstiller kravene i direktivet. Hovedprinsippet i direktivet er at organisasjoner eller offentlige organer som verner forbrukernes interesser skal kunne…

Les mer Les mer

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

Ny rettspraksis fra lagmannsretten og EU-domstolen

I april kom det to dommer på markedsføringsrettens område som er verdt å nevne: En dom fra lagmannsretten om tolkningen av svartelisten i markedsføringsloven, og en dom fra EU-domstolen om markedsføring av flybilletter.   Euroteam-dommen Lagmannsrettens dom i Euroteam-saken (LB-2018-28626) falt 28. april 2020. Dommen gjelder salg av svartebørsbilletter til London-OL i 2012, og setter punktum i en lang rettsprosess. Selskapet solgte OL-billetter til en verdi av ca. 35 millioner kroner uten tillatelse fra arrangøren, noe som var i strid med…

Les mer Les mer