Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

Geoblokkering blir snart forbudt – Hva betyr dette i praksis?

EU ønsker som kjent å legge til rette for enklere handel over landegrensene, og i denne forbindelse vedtok unionen i 2018 en forordning om forbud mot geoblokkering. Formålet med denne er å forhindre at forbrukere eller næringsdrivende i et EU/EØS-land nektes å inngå avtaler eller opplever uberettiget forskjellsbehandling når de ønsker å kjøpe varer og tjenester i et annet medlemsland.

Geoblokkering kan foregå på litt forskjellige måter, men går i hovedsak ut på å blokkere eller begrense kunders tilgang til å kjøpe varer og tjenester i et annet EU/EØS-land. I tillegg til å forhindre at potensielle kunder får tilgang til en nettbutikk eller lignende, kan geoblokkering også skje ved at den næringsdrivende nekter å ta i mot betaling eller krever at kunder fra andre land betaler høyere priser.

I tillegg til å blokkere tilgang, forbyr forordningen også å sende kunder videre til en annen språkversjon av nettsiden enn den de prøver å besøke, uten å innhente kundenes samtykke til dette. Så dersom en forbruker som ønsker å bestille en iPad skriver inn Apple.se i sin nettleser, kan Apple eventuelt spørre forbrukeren om hun samtykker til å bli omdirigert til Apple.no. Hvis forbrukeren takker nei til dette, skal hun slippes gjennom til Apple.se.

I artikkel 4 i forordningen slås det fast at næringsdrivende heller ikke kan nekte å selge varer og tjenester til kunder i andre EU/EØS-land, eller å forskjellsbehandle ved å bruke andre avtalevilkår overfor utenlandske kunder. Så dersom iPaden er billigere på Apple.se enn på Apple.no, skal norske forbrukere få handle for den laveste prisen fra Apple.se. Det er ikke nødvendig å tilby transport av varene til kunden, med mindre den næringsdrivende allerede tilbyr levering til landet der kunden er bosatt. Opphavsrettslig beskyttet materiale som leveres i elektronisk form er unntatt fra bestemmelsen. Så det blir ikke mulig for norske kunder å inngå avtaler om abonnement på strømmetjenester som ikke tilbys her til lands.

Et stort antall andre tjenester, blant annet transporttjenester, finansielle tjenester og pengespill er også unntatt fra virkeområdet til forordningen. Kommisjonen skal i løpet av 2020 vurdere om disse unntakene, inkludert unntaket for opphavsrettslig beskyttet materiale, skal videreføres.

Geoblokkeringsforordningen er fra 1. juli 2020 tatt inn i norsk rett som vedlegg til tjenesteloven. Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn med at næringsdrivende overholder det nye regelverket.

Stengt for kommentarer.