Villedende “korona-markedsføring”

Villedende “korona-markedsføring”

Forbrukermyndighetene i flere europeiske land har slått ned på såkalt «korona-markedsføring», dvs. markedsføring av produkter og preparater som angivelig skal beskytte folk mot koronavirus. Slik markedsføring er villedende etter markedsføringsloven § 7 dersom selskapet ikke kan dokumentere påstandene med vitenskapelig dokumentasjon, jf. § 3 andre ledd. Det følger videre av § 3 andre ledd at dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer, dvs. at dokumentasjon må foreligge før markedsføringen finner sted.

For at en eventuell dokumentasjon skal ha tilstrekkelig beviskraft, kreves det normalt at påstandene kan underbygges av uttalelser eller undersøkelser utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) side 27. 

I Norge har Forbrukertilsynet nylig ilagt et selskap kr. 400 000 i overtredelsesgebyr for villedende markedsføring av en pille som ga inntrykk av å kunne beskytte folk mot koronavirus, jf. mfl. § 7. Den aktuelle markedsføringen ble også funnet aggressiv fordi den utnyttet koronasituasjonen og blant annet spilte på frykt for å bli syk av koronavirus, jf. mfl. § 9. To andre selskaper har fått varsel om overtredelsesgebyr på kr. 250 000 for samme type lovbrudd, les mer på tilsynets hjemmeside. I Sverige har myndighetene seks pågående saker om «korona-markedsføring».

EU-kommisjonen publiserte den 20. mars 2020 en veiledning som redegjør for hvordan en del typetilfeller av «korona-markedsføring» kan være i strid med direktivet om urimelig handelspraksis (som er gjennomført i markedsføringsloven). Veiledningen beskriver også hvilket ansvar plattformer som Facebook, eBay og Amazon har for å bidra til å identifisere og stanse ulovlig markedsføring. Plattformene har nå svart Kommisjonen og gjort rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å fjerne ulovlig korona-relatert markedsføring og forhindre at det publiseres nye annonser.

Stengt for kommentarer.