Fanget opp av
Måned: mars 2020

Prismarkedsføring og prisrobot

Prismarkedsføring og prisrobot

En klassisk og stadig aktuell disiplin i markedsføringsretten er prismarkedsføring. Markedsrådet kom før jul med et vedtak mot Power (MR-2019-832), som illustrerer mange av de viktigste kravene til prismarkedsføring, herunder markedsføring av prisrobot. Saken gjaldt uriktig/villedende informasjon om varighet av tilbud, mulighet til å oppnå besparelser, salg og førpriser, billigstpåstand, samt virkemåten til Powers prisrobot. Det foreligger omfattende forvaltningspraksis fra Markedsrådet om prismarkedsføring, og sist ut er altså Power-vedtaket fra november 2019 (MR-2019-832). Hovedbestemmelsen er markedsføringsloven § 7 (1) d)…

Les mer Les mer

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

Markedsføringsretten fornyes – 2020 og videre framover

EU har de siste årene vedtatt flere nye direktiver og forordninger for å modernisere forbrukerretten og markedsføringsretten og tilpasse denne til den digitale utviklingen. Vi kommer på denne bloggen blant annet til å rette fokus mot hvilke endringer i norsk rett de nye EU-reglene vil føre med seg. Vi starter med en rask oversikt, og så vil vi med jevne mellomrom publisere nye artikler der vi går nærmere inn i detaljene. Ny forordning om håndheving av forbrukervernlovgivning Denne forordningen oppgraderer…

Les mer Les mer