Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Oppdatering – nye EU-regler for kommunikasjonsvern og direkte markedsføring nærmer seg

Det har de siste fire årene pågått en intens kamp i Brüssel om hvor grensene skal gå for vern av retten til privatliv på nett. Nå har omsider medlemslandene i Rådet for den europeiske union blitt enige om hvordan de mener EUs forordning om kommunikasjonsvern (ePrivacy-forordningen) skal se ut. Neste punkt på programmet er forhandlinger med Parlamentet og Kommisjonen, som siden 2017 har hatt sine versjoner av forordningen liggende i skuffen. Forordningen omhandler flere svært sentrale spørsmål, blant annet hvordan…

Les mer Les mer

Moderniseringsdirektivet – Inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr

Moderniseringsdirektivet – Inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr

Nye EU-regler gjør at næringsdrivende risikerer inntil 4 % av årsomsetningen i overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven og angrerettloven. Som vi tidligere har omtalt på bloggen, vedtok EU i 2019 Moderniseringsdirektivet. Her er det en rekke viktige regler som vil bli tatt inn i markedsføringsloven og angrerettloven. Departementet har sendt forslaget på høring i et 100-siders høringsnotat, med høringsfrist 17. februar 2021. Det er ventet at reglene vil bli tatt inn i markedsføringsloven og angrerettloven i løpet av 2021. I…

Les mer Les mer

Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Oppdatert veiledning om prismarkedsføring og nye EU-krav til førpris

Hvilke krav stiller markedsføringsloven til «salgsmarkedsføring»? En oversikt over dette finner du i den oppdaterte veiledningen om prismarkedsføring som Forbrukertilsynet lanserte nå i oktober. I tillegg har EU vedtatt nye krav til hva som er «reell førpris». Disse reglene vil bli tatt inn i norsk rett i løpet av 2021. I mange bransjer regnes «salg» og «nedsatte priser» som svært effektiv markedsføring i jakten på kundene. Men vi får stadig spørsmål fra næringsdrivende som lurer på hvilke regler som gjelder…

Les mer Les mer

Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

Moderniseringsdirektivet – Nye krav til online markedsføring og netthandel

I 2019 ble direktivet som moderniserer markedsførings- og forbrukerretten i Europa vedtatt (direktiv (EU) 2019/2161). Direktivet skal gjennomføres i nasjonal rett innen november 2021, og lovarbeidet pågår nå for fullt. I denne artikkelen vil vi gi en kort oversikt over hvilke nye krav til online markedsføring og netthandel som følger av direktivet Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik…

Les mer Les mer

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Viktig dom fra Høyesterett -kundens ansvar ved misbruk av BankID

Er det riktig at en person som er utsatt for ID-svindel må betale erstatning når svindleren tar opp lån i personens navn? Ja, sa tingretten og lagmannsretten. Nei, sa Høyesterett. Høyesterett kom denne uken med en viktig og prinsipiell dom som plasserte ansvaret hos banken (HR-2020-2021 – Easybank). Kort om faktum En mann ble utsatt for ID-svindel. Svindlerne stjal også BankID-kodebrikken, og brukte denne til å ta opp totalt 1,5 millioner kroner i lån i forskjellige banker i mannens navn….

Les mer Les mer

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Instagram skal gjøre mer for å forhindre skjult reklame

Det britiske konkurranse- og forbrukertilsynet CMA har kommet til enighet med Facebook Ireland Ltd om at selskapet skal gjøre en rekke tiltak for å forhindre skjult reklame på Instagram. Disse tiltakene vil sannsynligvis også bli gjort gjeldende for influensere og annonsører i Norge i løpet av kort tid. Merking av reklame på Instagram har vært et hett tema de siste årene etter hvert som antallet influensere har vokst. Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 det første forbudsvedtaket mot skjult reklame i…

Les mer Les mer

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Søkeordannonsering på Google – Hva er lov?

Er det lov å kjøpe opp konkurrentens firmanavn som søkeord på Google? Eller er det i strid med markedsføringsloven § 25 om «god forretningsskikk»? Vi gir her en oppsummering mens vi venter på en avklaring fra Borgarting lagmannsrett. Vi har i tidligere artikler sett på hva som ligger i den rettslige standarden «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen lyder: «I næringsvirksomhet​ må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.» Bestemmelsen regnes som generalklausulen i markedsføringsloven hva…

Les mer Les mer

«God forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 – fra romerrett til DNB

«God forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 – fra romerrett til DNB

I en uttalelse som ble publisert denne uken fant Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU-2020-5) at DNB brøt generalklausulen om «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 med lanseringen av «#huninvesterer-kampanjen». Vi har omtalt saken i en egen artikkel. Men hva ligger i vilkåret om «god forretningsskikk» i mfl. § 25? I denne artikkelen vil vi forsøke å belyse litt nærmere innholdet i «god forretningsskikk» i § 25 og hvordan domstolene og Konkurranseutvalget har tolket det. Nærmere om innholdet i generalklausulen «god forrretningsskikk» i…

Les mer Les mer

DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

DNB brøt «god forretningsskikk» da de lanserte «#huninvesterer-kampanjen»

I en uttalelse som ble publisert denne uken fant Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU-2020-5) at DNB brøt generalklausulen om «god forretningsskikk» i markedsføringsloven § 25 ved lanseringen av «#huninvesterer-kampanjen». I denne artikkelen vil vi kort gå gjennom saken. Vi har også skrevet en egen artikkel som nærmere belyser hva som ligger i kravet til «god forretningsskikk». Kort om saken DNB hadde samarbeidet med SHE Community, som er en gründervirksomhet som jobber for å fremme likestilling i næringslivet. SHE Community har markedsført seg…

Les mer Les mer